adaptivna očekivanja

adaptivna očekivanja, pretpostavke o budućim vrijednostima ekonomskih varijabli (npr. inflacije) na temelju prethodnih vrijednosti tih varijabli i smjeru njihova kretanja. Ako je stvarna vrijednost varijable postojana, adaptivna očekivanja postaju ubrzo gotovo točna. Rabe se u ekonomskim modelima radi jednostavnosti, iako logički prednost imaju racionalna očekivanja.