Addams, Chas

Addams, Chas (pravim imenom Charles Samuel), američki karikaturist (Westfield, New Jersey, 7. I. 1912 – New York, 5. X. 1988). Od sredine 1930-ih objavljivao karikature u The New Yorkeru. Crno-bijelim kontrastima i grotesknim crtežom bilježio situacije u takozvanom crnom humoru.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: