Addams, Jane

Jane Addams
Addams, Jane, američka socijalna reformatorica (Cedarville, 6. IX. 1860 – Chicago, 21. V. 1935). Osnovala 1899. Hull House, prvu američku socijalnu ustanovu za stare i nezbrinute. Potpredsjednica Nacionalnog američkog saveza za glasovanje žena 1911–14, a 1915. postala predsjednicom Ženske mirovne stranke i I. ženskoga mirovnog kongresa. Izabrana 1919. za predsjednicu Međunarodne ženske lige za mir i slobodu. Nobelova nagrada za mir 1931. Djela: Demokracija i društvena etika (1902), Noviji ideali mira (1907), Dvadeset godina u Hull Houseu (1910).