adet

adet (turski: ‘adat običaj, navika, tradicija), naziv za običajno pravo u islamskoj pravnoj kulturi. Dok je šerijatsko pravo utemeljeno na Kuranu, adet je skup snažnih društvenih normi kod onih naroda i plemenskih zajednica koji su zadržali neke od tradicija rodovskog uređenja, na primjer krvna osveta, kalim (otkupnina za nevjestu) i dr.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: