Adler, Jankel

Jankel Adler,  Homage a Durruti
Adler, Jankel, poljski slikar i grafičar (Tuszyn, 26. VII. 1895 – Aldbourne, Engleska, 25. IV. 1949). Studirao slikarstvo i djelovao u Njemačkoj, 1933. odlazi u Francusku i potom u Englesku. Slikao kompozicije pod utjecajem njemačkog ekspresionizma, kubizma i konstruktivizma. Likove mistične židovske ikonografije svodio na ideogram i apstraktne simbole.