Ador, Gustave

Gustave Ador
Ador, Gustave, švicarski političar i humanitarac (Ženeva, 23. XII. 1845 – Cologny, kraj Ženeve, 31. III. 1928). Član Liberalno-demokratske stranke. Zalagao se za vjersku snošljivost i odvajanje Crkve od države. Član švicarskog Narodnog vijeća 1889–1917, a 1919. predsjednik Švicarske Konfederacije. Predsjednik Međunarodnoga Crvenoga križa 1914–28, a 1921. imenovan počasnim predsjednikom Društva naroda.