adoracija

adoracija, Lorenzo Costa Poklonstvo kraljeva (detalj), Milano, Pinacoteca di Brera
adoracija (latinski: klanjanje, poklonstvo) 1. Ceremonija u Rimskom Carstvu (uveo je Dioklecijan) kojom je podanik klečeći poljubio kraj careva plašta. 2. Likovni motiv: u antičkim prikazima klanjanje božanstvu; u kršćanskoj ikonografiji poklonstvo pastira ili triju kraljeva Isusu. 3. U kršćanskoj  liturgiji: ritualno klanjanje, klečanje. 4. Općenito, obožavanje, klanjanje, štovanje.