Adorno, Theodor Wiesegrund

Theodor Wiesegrund Adorno
Adorno, Theodor Wiesegrund, njemački filozof, sociolog i glazbeni teoretičar (Frankfurt na Majni, 11. IX. 1903 – Visp/Viège, Švicarska, 6. VIII. 1969). Glavni predstavnik Frankfurtskoga kruga i kritičke teorije društva. U emigraciji u SAD-u od 1933. do 1949. Od 1953. ravnatelj Instituta za društvena istraživanja u Frankfurtu na Majni. Kritičar moderne tehnološke civilizacije i kulture. Ujedinjujući elemente marksizma, psihoanalize i načela umjetničke avangarde, stvara filozofsku alternativu koja se sastoji u mišljenju kao negativnoj dijalektici. Cilj joj je otkriti protuslovlja i nasuprot kulturno-duhovnim mehanizmima osloboditi ono pojedinačno, neidentično i drugo. Glavna djela: Dijalektika prosvjetiteljstva (s Maxom Horkheimerom, 1947), K metakritici spoznajne teorije (1956), Negativna dijalektika (1966), Estetička teorija (1970).