adsorbencije ili adsorbensi

adsorbencije (latinski: ad k, sorbeo srkati) ili adsorbensi, tvari koje adsorbiraju tekućine i plinove. U obliku posipa i pasta rabe se kao protektiv za kožu (talk, cinkov oksid, ugljen, kaolin). U probavnome traktu adsorbiraju otrovne plinove, bakterije i njihove toksine (medicinski ugljen, pektin) te se primjenjuju kod crijevnih zaraza, proljeva i nadutosti.