AEG AG

AEG AG, njemački proizvođač industrijske telekomunikacijske i električne opreme, uredskih strojeva, računala i kućanskih aparata. Sjedište u Frankfurtu na Majni. Osnovan 1883. u Berlinu. Od 1887. nosi ime Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft (AEG). Zaslužan je za gradnju linija prijenosa i nastanak njemačkog električnog sustava prije 1900. Mijenja 1967. ime u AEG-Telefunken, 1970-ih zapada u financijske poteškoće, a nakon reorganizacije (1984) poduzeće od 1985. nosi ime AEG AG. Te je godine glavnim dioničarem u AEG AG-u postao Daimler-Benz AG.