Aeroflot

Aeroflot, kraći naziv sovjetske državne zrakoplovne kompanije koja je utemeljena 1923. u okviru I. petogodišnjeg plana stapanjem dviju ranijih kompanija, ruske i ukrajinske. Već do 1935. obuhvatila je mrežom letova cijeli SSSR, a 1980-ih imala je redovite linije do glavnine većih gradova Europe, Afrike i Azije kao i nekoliko linija do Zapadne hemisfere. U to je vrijeme bila najveća zrakoplovna kompanija svijeta s oko 15% cijeloga civilnoga zračnog prometa. Nakon raspada SSSR-a nastavila je poslovati kao ruska kompanija.