aerozagađenje

aerozagađenje, onečišćenje zraka zbog prirode ili čovjekova djelovanja. Može biti česticama plinova, tekućina i krutina. Prirodno aerozagađenje potječe iz prirodnog izvora (vulkana, močvara i dr.), a umjetno je posljedica ljudske djelatnosti, najviše industrijskog razvitka. Zbog štetnosti po zdravlje, zakonskim su odredbama regulirani uvjeti o kakvoći zraka.