Afanasjev, Nikolaj Jakovljevič

Afanasjev, Nikolaj Jakovljevič, ruski skladatelj i violinist (Tobolsk, 12. I. 1821 – Sankt Peterburg, 3. VI. 1898). Violinist u opernim orkestrima u Moskvi i Sankt Peterburgu, nastavnik glasovira na Smoljnom institutu u Sankt Peterburgu. Uz Rusiju koncertirao po glavnim europskim glazbenim središtima. Skladao djela za orkestar (6 simfonija, koncerti za violinu i violončelo), komorne sastave (12 gudačkih kvarteta, 3 gudačka kvinteta), violinske i glasovirske sonate, popijevke, zborove, jednu kantatu. Objavio zbirku sa 64 ruske narodne popijevke.