afinitet

afinitet (latinski), srodnost, bliskost, sklonost, privlačnost. 1. filoz/psihol Sličnost psihičkih struktura (karaktera) ili pojedinih psihičkih očitovanja; sklonost prema određenim predmetima, mislima, predodžbama. 2. kem Mogućnost međusobnog privlačenja ili spajanja molekula ili atoma. 3. lingv Sličnost strukture između jezika, bez obzira na različitost porodica kojima pojedini jezici pripadaju.