Aga Muhamed Kan (Šah)

Aga Muhamed Kan (Šah), perzijski šah (Dašt-e-Gorgān, 1742 – pokraj Šuša, Gruzija, 17. VI. 1797). Osnivač kadžarske (Qajar) dinastije, koja je vladala do 1925. Isprva namjesnik Azerbajdžana; od 1758. plemenski glavar Turkmena na sjeverozapadu Irana. U zatočeništvu suparničkog plemena (1762–78); potom pobjegao i započeo borbu za vlast, koju je okončao proglašenjem Teherana glavnim gradom 1785. Godine 1795. potukao Ruse i pripojio Gruziju; 1796. proglasio se “šahom nad šahovima” i pripojio Horasan (Khorasan). Ubijen u atentatu.