agrarna kriza

agrarna kriza, stanje u kojem cijene poljoprivrednih proizvoda dugotrajnije ne pokrivaju troškove proizvodnje pa se seljaštvo zadužuje i mnoga seoska gospodarstva propadaju zbog nemogućnosti vraćanja dugova. Poznatije su agrarne krize u Europi nakon napoleonskih ratova (1818–37) – uzrokovana padom cijena i proizvodnje, i ona uzrokovana uvozom žita iz SAD-a i Rusije (1873–95). Nakon I. svjetskog rata došlo je do agrarne krize u svjetskim razmjerima (1926–38). Poslije II. svjetskog rata agrarne su krize u razvijenim zemljama blaže zahvaljujući raznim oblicima državne intervencije.