agrarni protekcionizam

agrarni protekcionizam, zaštita domaće poljoprivredne proizvodnje i domaćih proizvođača od inozemne konkurencije. Još od vremena merkantilizma (XVI–XVIII. stoljeće) većina je zemalja Zapadne Europe trajno provodila agrarni protekcionizam, u SAD-u on je bio od samog početka vrlo jak, a tijekom Velike depresije 1930-ih vratile su mu se i one zemlje koje su ga bile napustile (Velika Britanija, Danska, Nizozemska i Belgija) te je danas osobito razvijen u zemljama EU-a. Instrumenti agrarnog protekcionizma jesu carine i kvote na uvoz, subvencioniranje izvoza, ograničavanje sjetvenih površina, izravna dohodovna potpora farmerima, jamčenje pariteta cijena poljoprivrednih i industrijskih proizvoda itd.