Alpe

Alpe, Francuska

Alpe, Tirol

Alpe, Dolomiti, Italija.

Alpe, Courmayer
Alpe, planinski sustav u Europi, ukupne površine od oko 220 000 km2, pruža se u obliku luka u duljini od 1200 km, širine 150–250 km; najviši vrhovi Mont Blanc (4807 m), Monte Rosa (4634 m), Dom (4545 m), Matterhorn (4478 m). Pružaju se od obale Sredozemnog mora kod Nice u smjeru sjevera do Ženevskog jezera, a zatim se povijaju u smjeru istok–sjeveroistok do Bečke zavale. Čine glavnu razvodnicu između Sjevernog, Sredozemnog i Crnog mora; izvorište Rajne, Rhône, Poa, Drave, Save i dr. Brojna ledenjačka jezera, a najveća su Ženevsko, Bodensko, Lago di Garda itd. Alpe su klimatska granica i klimatski modifikator. Izraziti visinski klimatsko-vegetacijski pojasi; razlike između prisojnih i osojnih padina. U ledeno doba Alpe su bile pokrivene cjelovitim ledenim pokrovom, reljef preoblikovan radom leda; danas preostali pojedini ledenjaci (najveći Aletschgletscher), snježna granica na 2500–3300 m. Crta od Bodenskog jezera do jezera Como dijeli ih na Zapadne i Istočne Alpe. Oba dijela imaju zonalnu građu; Istočne Alpe sastoje se od Središnjih kristalinskih te Sjevernih i Južnih vapnenačkih Alpa, dok Zapadne Alpe nemaju južne vapnenačke zone. U Istočnim Alpama izrazite su riječne dugodoline koje se smjenjuju s planinskim lancima. Alpe su u prošlosti bile prometna zapreka, danas dobro prohodne; velika je važnost prijevoja (npr. Semmering, 985 m, Schober, 849 m, Brenner, 1371 m u Istočnim Alpama; Sankt Gotthard, 2108 m, Grand St. Bernard, 2469 m, Mont Cenis, 2083 m u Zapadnim Alpama), cestovnih (npr. St. Gotthard, Arlberg, Fréjus) i željezničkih tunela (npr. Simplon I i II, Furka). Poimence se izdvajaju mnogobrojni planinski nizovi i skupine, npr. Primorske, Savojske, Bernske, Algajske, Bergamske, Julijske i druge Alpe, Niske i Visoke Ture, Dolomiti, Karavanke itd. Koncentracija naseljenosti i gospodarske djelatnosti u dolinama. Oskudna rudna ležišta (rude željeznih i obojenih metala) danas nevažna; velik hidroenergetski potencijal, dobro iskorišten. Tradicionalno stočarstvo, mljekarstvo i prerada drva, u dolinama ratarstvo. Raznolika prerađivačka industrija u brojnim manjim centrima. Iznimno razvijen turizam: termalna i mineralna vrela, planinarstvo, alpinizam, zimski športovi, seoski turizam.