amonijak

amonijak, NH3, bezbojan plin oštra mirisa, lakši od zraka i topljiv u vodi. U prirodi nastaje raspadanjem dušikastih organskih tvari, a u industriji se dobiva sintezom vodika i dušika pri visokom tlaku i temperaturi (Haber–Boschov postupak). Sirovina u industriji umjetnih gnojiva. Služi i u proizvodnji dušične kiseline, amonijevih soli, bojila, eksploziva, u rashladnim uređajima, metalurgiji i drugdje.