amoniti

amoniti
amoniti (Ammonoidea, prema staroegipatskom bogu Amonu), skupina izumrlih glavonožaca koji su živjeli u paleozoiku i mezozoiku, napose u jursko doba. Imali su spiralnu, najčešće sploštenu, vapnenu kućicu, promjera 1–2 cm, podijeljenu pregradama u komorice, građom tijela slični indijskoj lađici (Nautilus). Na osnovi njihovih fosilnih ostataka određuje se relativna starost geoloških slojeva.