Amontons, Guillaume

Amontons, Guillaume, francuski fizičar (Pariz, 31. VIII. 1663 – Pariz, 11. X. 1705). Član Akademije znanosti (1697). Izvodio pokuse u vezi s trenjem. Načinio nacrt stroja na vrući zrak (1699). Eksperimentirao sa zračnim termometrom (od 1702). Otkrio da se plin rasteže razmjerno temperaturi i zaključio da je moguće postići apsolutnu nulu temperature. Pronašao optički telegraf, rotacijsku pumpu, barometar i dr.