Ahmesova računica

Ahmesova računica, dio papirusa
Ahmesova računicanajstarije sačuvano matematičko djelo (Egipat, oko ←1600), pisano hijeroglifima na papirusu (20 m dugo i 30 m široko); naziv prema piscu Ahmesu. Svjedočanstvo o matematičkom znanju drevnih Egipćana: poznavanje operacija s cijelim i razlomljenim brojevima, približno računanje opsega, ploština i obujama, poznavali približne vrijednosti π = 3,16.