Aida

Aida, izvedba opere u Veroni 2005.
Aida, opera u 4 čina Giuseppea Verdija, skladana 1870. (libreto Antonija Ghislanzonija napisan, uz znatnu Verdijevu suradnju, prema Camilleu du Locleu i egiptološkim zapisima Augusta Mariettea Beya) na narudžbu egipatskoga kediva Ismail-paše (a ne, kako se obično piše, za otvorenje Sueskoga kanala) i praizvedena u Kairu 24. XII. 1871.