znak

znak 1. Nositelj značenja, dio komunikacijskog sustava (jedan od znakovnih sustava je i jezik). 2. Jedinica neverbalnog jezika (mig, pokret i sl.). 3. Sve ono čime se može na papiru i sl. zabilježiti misao – slova (i razmak), znamenke, razgodni znakovi, pravopisni znakovi i razni posebni znakovi (npr. % za postotak, § za paragraf, članak, odlomak i dr.). 4. Obilježje, crta. 5. Znamenje koje upućuje na kakav događaj i sl.; simptom, predznak. 6. Predmet kojim se obilježava što (npr. prometni znak).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: