air

air (francuski i engleski), naziv za napjev ili popijevku. Jednostavna popijevka ili instrumentalna skladba posebno raširena u Francuskoj i Engleskoj od druge polovice XVI. do u XVIII. stoljeće, najprije kao višeglasna svjetovna popijevka poput šansone, u XVII. stoljeću kao jednoglasna, a poslije i dvoglasna uz pratnju (lutnja), te kao epizodni (couplet) stavak u baletnoj glazbi. Engleski air (ayr, ayre) građen je prema francuskom uzoru uz određene preinake i nadopune u građi i izvodilačkoj praksi.