Žmegač, Davor

D. Žmegač, prizor iz filma Prezimiti u Riju
Žmegač, Davor, hrv. film. redatelj i scenarist (Zagreb, 11. X. 1955). Nakon režije kratkometražnih igr. filmova, debitirao filmom Zlatne godine (1993, Zlatna arena za režiju) o sudbinama pojedinaca tijekom Hrv. proljeća 1971. i nakon njega. Utjecajem rata i poraća 1990-ih na živote pojedinaca bavi se u filmu ceste Putovanje tamnom polutkom (1995) i naturalističkoj drami Prezimiti u Riju (2002).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: