akumulacija

akumulacija (latinski: accumulatio) 1. Nakupljanje dobara ili novčanih sredstava, uvećavanje njihove količine stalnim dodavanjem. Pojam akumulacija najčešće se koristi u vezi s akumulacijom fizičkoga kapitala putem odricanja od tekuće potrošnje radi veće proizvodnje i veće buduće potrošnje. Taj se proces ostvaruje štednjom kućanstava čiji nepotrošeni dio dohotka financijski posrednici prikupljaju i stavljaju na raspolaganje investitorima u obliku zajmova za stvaranje ili kupnju novih sredstava proizvodnje. 2. Nakupljanje ponajprije nevezane tvari: denudiranog materijala (→ denudacija) i nevezanog materijala nastalog vulkanskim djelovanjem.