Thomas, Edward Donnall

Edward Donnall Thomas
Thomas, Edward Donnall, amer. liječnik (Mart, 15. III. 1920). Diplomirao medicinu na Harvardovu sveučilištu. Prof. na Sveučilištu Columbia i znanstvenik u istraživačkom Centru za rak Fred Hutchinson gdje se bavio hematologijom. God. 1956. izveo prvo uspješno presađivanje koštane srži u blizanaca, a 1969. u nesrodnih osoba, za što je podijelio Nobelovu nagradu za fiziologiju ili medicinu 1990. sa J. E. Murrayom.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: