Albers, Josef

Josef Albers, Hommage  kvadratu, 1965.
Albers, Josef, njemački i američki slikar, grafičar i oblikovatelj (Bottrop, 19. III. 1888 – New Haven, Connecticut, 25. III. 1976). Školovao se u Njemačkoj, predavao na Bauhausu do ukinuća te škole; emigrirao 1933. u SAD, kamo prenosi europska umjetnička iskustva; znatno utjecao na američko apstraktno slikarstvo, posebice → op-art i → slikarstvo tvrdoga ruba. Istražuje geometrijsku apstrakciju, rabi boju kao plastičnu organizaciju unutar odnosa slike; svoje slikarstvo naziva perceptualnim. Objavio teorijsko djelo Interakcija boje, 1963.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: