aleatorski ugovor

aleatorski ugovor (ugovor na sreću), vrsta ugovora u kojemu korist za nekog ili sve ugovaratelje ovisi o nekom neizvjesnom događaju koji tek treba uslijediti (primjerice, emptio spei – oklade, lutrije, ugovori o lovu, te osiguravateljski ugovori i dr.). Kod aleatorskog ugovora činidba je u trenutku sklapanja posla uvijek neizvjesna, po čemu se razlikuje od komutativnog ugovora, u kojemu su činidba i protučinidba definitivno određene u trenutku zaključenja ugovora.