Aleksandar III.

Aleksandar III., papa
Aleksandar III. (pravim imenom i prezimenom Orlando Bandinelli), papa od 1159. do 1181. (Siena, oko 1110 – Cività Castellana, 30. VIII. 1181). Jedan od najznačajnijih papa u srednjem vijeku, pravnik i teološki pisac. Vodio 18 godina borbu s carem Fridrikom I. Barbarossom, zbog čega je često boravio izvan Rima, i protiv četiriju protupapa. U Parizu je postavio temeljni kamen za katedralu Notre-Dame. Kad je putovao na sklapanje mira s carem u Veneciju (1177), posjetio je Vis i Zadar, gdje ga je narod svečano dočekao pjevajući hrvatske pjesme, kako je posvjedočio u svojem opisu putovanja njegov pratilac kardinal Boson. Godine 1179. sazvao 11. opći crkveni sabor u Lateranu (3. lateranski), na kojem je među ostalim donesena odredba o dvotrećinskoj većini kod izbora pape.