Aleksandar III.

Aleksandar III., ruski car
Aleksandar III. (Aleksandr III. Aleksandrovič), ruski car (Sankt Peterburg, 10. III. 1845 – Livadija, Krim, 1. XI. 1894). Vladao od 1881. Oslanjajući se na Rusku crkvu i plemstvo, vladao autokratski. Poticao prodor stranog, poglavito francuskoga kapitala. S Francuzima sklapa konzultativni ugovor (1891) i obrambeni savez (1893), prvi iz ugovora Trojnoga sporazuma (Antante).