Aleksandar V.

Aleksandar V. (pravo ime Petros Philargis ili Petar Kandijski), protupapa od 1409. do 1410. (Kreta, oko 1340 – Bologna, 4. V. 1410). Izabran u vrijeme tzv. “zapadnog raskola” na saboru u Pisi, na kojemu je skupina kardinala željela okončati raskol, svrgnuvši rimskog papu Grgura II. i protupapu Benedikta XIII. iz Avignona. Nije priznat i tako u to vrijeme postoje u Crkvi tri pape.