Aleksije III. Angel

Aleksije III. Angel, bizantski car (? oko 1153 – Nikeja, poslije 1210). Vladao 1195–1203. Prijestolje preuzeo zbacivanjem i osljepljivanjem brata i dotadanjeg cara → Izaka II. Vrijeme njegove vladavine doba je daljnjeg slabljenja države. Plaćanjem velikog danka (alamanski porez) odvratio njemačkoga cara Henrika VI. od osvajanja. Nakon križarskog osvajanja Carigrada u srpnju 1203. izbjegao s državnim prihodima. Poslije živio u Drinopolju i Maloj Aziji. Umro u zatočeništvu u manastiru.