aleli ili alelomorfi

aleli ili alelomorfi (grčki: allelon uzajamno), geni koji se nalaze na istome mjestu (lokusu) homolognih parova kromosoma te su odgovorni za isto svojstvo. Međusobno mogu imati razne stupnjeve izražajnosti (ekspresivnosti): dominantnost, recesivnost. U normalnoj diploidnoj stanici mogu postojati samo dva alela istoga gena, no broj različitih alela u nekoj populaciji ili vrsti može biti veći (multipli aleli).