Alfieri, Dino

Alfieri, Dinotalijanski diplomat i političar (Bologna, 8. VII. 1886 – Milano, 2. I. 1966). Nakon sudjelovanja u I. svjetskom ratu priključuje se Mussoliniju. Ministar propagande 1936–39, veleposlanik u Vatikanu 1939. i Njemačkoj 1940–43. Član Velikoga fašističkog vijeća koje u srpnju 1943. smjenjuje Mussolinija. U listopadu 1943. bježi u Švicarsku; fašistički sud u Veroni osuđuje ga 1944. na smrt u odsutnosti. Vratio se u Italiju 1945. Djelo: Usporedba dvaju diktatora (1946).