Algardi, Alessandro

Alessandro Algardi, Kardinal Paolo Emilio Zacchia,
Firenca
Algardi, Alessandro, talijanski kipar i graditelj (Bologna, 27. XI. 1598 – Rim, 10. VI. 1654). U Rimu restaurirao antičke skulpture; potom je pročelnik Academie di San Luca i kipar Inocenta X. (u tom svojstvu nasljednik → Giana Lorenza Berninija). Za vilu Doria-Pamphili izvodio ukrase, dekoracije; projektirao park s fontanama. U mramoru izrađivao portretna poprsja, nadgrobne spomenike i ukrase za kapele i crkve. Uz Berninija istaknuti predstavnik rimskoga baroknog kiparstva; u koncepciji hladan i akademizmom bliži klasicizmu.