alka

alka, Sinjska alka

alka, zvekir
alka (arapski, turski) 1. Zvekir, kucalo, predmet od kovine kojim se kuca na vrata. 2. Dio kovanog nakita na prsluku muške svečane nošnje u dalmatinskom zaleđu. 3. Viteška narodna igra gađanja alke kopljem s konja u trku. U nas su poznate → Sinjska alka i Trka na prstenac u Barbanu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: