Allais, Maurice

Allais, Maurice, francuski ekonomist (Pariz, 31. V. 1911 – Saint-Cloud, 9. X. 2010.). Sveučilišni profesor, za doprinos teoriji efikasnog određivanja cijena i alokacije resursa u velikim monopolističkim poduzećima dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju 1988. Glavna djela: Računske osnove makroekonomike (1954), Teorije opće ekonomske ravnoteže i maksimalne efikasnosti (1971) i Opća teorija viška (1981).