Allende, Isabel

Allende, Isabel, čileanska književnica (Lima, 2. VIII. 1942). Isprva se bavila novinarstvom. U izbjeglištvu napisala roman Kuća duhova (1982), koji joj je donio svjetsku slavu. Od 1988. živi u Californiji. Godine 2004. primljena je u Američku akademiju umjetnosti i književnosti. Allende je dobitnica više međunarodnih nagrada za književnost, a 2010. dobila je čileansku Nacionalnu nagradu za književnost. Djela su joj prevedena na više od 30 jezika. Napisala je je memoare Suma naših dana (2008)Ostala važnija djela: O ljubavi i sjenama; Eva Luna; Priče Eve Lune; Paula, Kći sreće, Portret u sepiji, Grad zvijeri, Afrodita.