Allenovo pravilo

Allenovo pravilo (formulirao 1876. američki prirodoslovac Joel Asaph Allen, 1876–1921), zakonitost da toplokrvne životinje iste vrste imaju utoliko kompaktnije tijelo i slabije istaknute okrajine (uši, rep, udove, vrat) ukoliko su više rasprostranjene u hladnijim predjelima; smanjenje površine okrajina pomaže im da sačuvaju svoju tjelesnu toplinu.