Allon, Yigal

Allon, Yigal, izraelski političar (Kefar-Tavor, 10. X. 1918 – Afula, 29. II. 1980). Pripadnik ilegalne židovske organizacije Hagannah od 1931. Prvak Ujedinjene socijalističke stranke Mapam. Obnašao u više navrata dužnost ministra za rad u razdoblju 1961–68; ministar školstva 1968–74, vanjskih poslova 1974–77, potpredsjednik vlade 1968–77. Zalagao se za povratak većine arapskih teritorija koje je okupirao Izrael 1967. (tzv. Allonov plan).