Almendros, Néstor

Almendros, Néstor, španjolski filmski snimatelj (Barcelona, 30. X. 1930 – New York, 4. III. 1992). Isprva suradnik američkih eksperimentalnih filmaša, a svjetsku afirmaciju stječe filmovima Érica Rohmera (na primjer Noć kod gospođice Maud, 1968; Ljubav poslijepodne, 1971) i Françoisa Truffauta (na primjer Zajednički stol i postelja, 1970; Posljednji metro, 1980). Za osebujnu fotografiju Božanstvenih dana (1978) Terrencea Malicka nagrađen je Oscarom. Ističu se i Plava laguna (1980) Rendala Kleisera te Sofijin izbor (1982) Alana Pakule.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: