Andronik III. Paleolog

Andronik III. Paleolog, bizantski car (Carigrad, 1296 – Carigrad, 15. VI. 1341). Vladao od 1328. Izvršio sudske reforme, obnovio bizantsku ratnu flotu. Uz savezništvo maloazijskih Seldžuka postigao manje uspjehe u Tesaliji (1333) i Epiru (1337). U ratovima s raškim kraljem Dušanom (od 1334) izgubio južnu Makedoniju. U njegovo doba započeli su pojačani osmanski napadi na bizantske posjede u Maloj Aziji.