Shanxi

Shanxi, Datong, pećine Yuangang
Shanxi (prema W.-G. Shanhsi, pinyin Shanxi), provincija na S Kine; 157 023 km2, 34 817 500 st. Većim dijelom suh, lesni ravnjak (na 300–900 m) s nekoliko većih planinskih područja (Taihang Shan, Lüliang Shan i dr.). Sred. dijelom teče r. Fen He, zap. granicu čini r. Huang He. Polupustinjska klima. Od velike strateške važnosti, s bogatim zalihama ugljena (o. 1/4 ukupne kin. proizvodnje), željezne rude i obojenih metala. Razvijena teška ind. u većim gradovima: Taiyuan (gl. grad), Datong, Yangquan, Changzhi.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: