Arriaga, Manuel José de

Arriaga, Manuel José de, portugalski političar (Horta, 8. VII. 1840 – Lisabon, 5. III. 1917). Profesor prava na Sveučilištu u Lisabonu. Suosnivač Republikanske stranke 1881, više puta biran za zastupnika u parlamentu. Aktivno sudjelovao u građanskoj revoluciji 1910. koja je ukinula feudalnu monarhiju. Predsjednik republike 1911–15.