Andrea del Sarto

Andrea del Sarto, Portret kipara, London, National Gallery
Andrea del Sarto (pravo ime Andrea d’Agnolo), talijanski slikar (Firenca, 16. VII. 1486 – Firenca, 29. IX. 1531). Najistaknutiji majstor firentinske visoke renesanse, učenik Piera di Cosima, pod utjecajem Leonarda; uporabom boja blizak venecijanskim slikarima. Njegova djela suvremenici smatraju besprijekornima; upotrebljava široke perspektive u krajolicima, kompoziciju gradi poput Raffaela, rabio  sfumato i bogati kolorit. Slikao freske s prizorima iz života sv. Filipa, te mnogobrojne oltarne slike. Posebnu skupinu čine mekano modelirani portreti s pomno naslikanom draperijom (Portret kipara). Učitelj istaknutih manirističkih slikara (Rosso Fiorentino, Jacopo da Pontormo, Giorgio Vasari).