Angeli Radovani, Kosta

Kosta Angeli Radovani, Dunja VI, Zagreb, Moderna galerija
Angeli Radovani, Kosta, hrvatski kipar (London, 6. X. 1916 – Zagreb, 27. II. 2002). Pohađao Akademiju Brera u Milanu, a u Zagrebu Filozofski fakultet i specijalke: kiparstvo kod Frana Kršinića i grafiku kod Tomislava Krizmana. Modelira aktove komornih dimenzija napetih volumena i robusnih oblika (ciklus Dunje); u portretima plastično prikazuje karakterne crte; radi figuralne kompozicije; spomeničkom plastikom blizak realizmu (Vjekoslav Karas); bavio se medaljerstvom (Rektorski lanac).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: