Anouilh, Jean

Jean Anouilh
Anouilh, Jean, francuski dramatičar (Bordeaux, 23. VI. 1910 – Lausanne, 3. X. 1987). Dramatizirao antičke, biblijske, klasične, povijesne i moderne sadržaje. U njegovim djelima prevladava egzistencijalna problematika, s otvorenim pesimističkim i nihilističkim stavom, te sklonost prema apsurdu. Objavio četiri ciklusa komada: crni (pieces noires): Putnik bez prtljage (1937), Euridika (1942), Antigona (1943), Romeo i Jeanette; ružičasti (pieces roses): Ples lopova; Sastanak u Senlisu; blistavi (pieces brillants): Poziv u dvorac; Kolomba te “kostimirani”: Ševa (1953), Beckett ili Božja čast (1959). Ostala važnija djela: Ardele ili Marguerita (1948), Valcer Toreadora (1951), Cecil ili škola za očeve (1954), Ne budite gospođe (1970), Pupak (1981).