antagonisti

antagonisti (grčki: anti protiv, agon nadmetanje) 1. U anatomiji, organi koji međusobno imaju suprotno djelovanje (npr. mišići pregibači i ispružači, simpatički i parasimpatički živci). 2. U farmakologiji, sredstva koja imaju suprotan učinak od nekog lijeka, otrova. 3. U stomatologiji, zubi jedne čeljusti koji se poklapaju sa zubima druge čeljusti.